Jak pracuji

Postup návrhu

U rodinných domů na začátku doporučuji klientům sepsat, jak má podle nich dům fungovat. Jaké tam chtějí mít místnosti, kolik lidí v něm bude žít, až bude hotový, a kolik třeba za 15 let. Jaké mají záliby a zvláštní přání – dílna, vinný sklep, sauna, hudebna a podobně. Zajímá mě, jestli doma i pracují, nebo například odjíždějí na delší dobu pryč.  

Dům vždy navrhuji včetně úprav okolního pozemku, takže se ptám na případné další stavby okolo (zahradní domek, skleník, dřevník, koupací jezírko, letní kuchyně, garáž…) a na představu o způsobu využívání zahrady.

Zajímá mě také, s jakou výší investice klienti počítají, a jaký mají časový plán stavby.

Z těchto podkladů vytvoříme společně stavební program (celkovou velikost domu, předpokládaných místnosti a jejich uspořádání), časový plán návrhu a jeho cenu.

Nejprve připravím náčrty tužkou a jednoduchý model základních variant. V této fázi je projekt možné konzultovat například u památkářů. Postupně ladíme s klienty uspořádaní, vzhled a materiály.

Dále vznikne hotová Studie. Což je konečná podoba domu včetně jeho vybavení, uspořádání okolního pozemku, drobných staveb a zeleně.  Tato studie je pak podkladem pro projekt pro stavební povolení.

Projekt pro stavební povolení. Obsahuje všechny části potřebné pro vyjádření úřadů a pro povolení stavby.

Prováděcí projekt pro stavbu.  Upřesňuje a specifikuje konstrukci stavby, její podstatné detaily, vedení instalací a jejich komponenty. Umožňuje vytvoření položkového rozpočtu.

Součástí mé práce je dále:

Spolupráce při výběru dodavatelů – příprava podkladů pro vytvoření nabídek.

Autorský dozor během výstavby – kontrola, jestli stavba probíhá podle dokumentace, řešení a doplňování potřebných detailů, schvalovávání odchylek a změn oproti dokumentaci, fotodokumentace stavby, účast na místních šetřeních se zástupci úřadů.

Součástí mojí práce však není

Technický dozor investora, který kontroluje stavební firmu nebo firmy, jestli postupují podle dokumentace a smlouvy o dílo, přebírá jednotlivé fáze stavby, koordinuje postupy prací, pro investora kontroluje fakturaci, vícepráce a méněpráce atp.

Toto je stručný a zjednodušený postup spolupráce. Podrobněji můžeme vše probrat při osobním kontaktu.