Zimoviště skotu, Jindřichovice pod Smrkem

Zimoviště pro skot s hlubokou podestýlkou

Objekt je dělen na čtyři funkční části. Dva prostory pro stání krav a telat, resp. býků, na které navazuje krmiště. Uprostřed je třístranně ohraničená plocha skladu sena a slámy a uzavřená prostora zázemí. Na jižní straně je pojezdová plocha pro traktor.

Stání zvířat bude na vysoké podestýlce, která bude jednou ročně vyvezena a zpracována na pozemku jako hnojivo.

Krov je navržen z dřevěných příhradových vazníků. Na jižní straně střechy je plánovaná fotovoltaická elektrárna.

Spolupráce: Ing. arch. Miroslav Vojan