Slamený dům, Dětřichovec

Dům byl dokončen v roce 2008. Stavba byla prováděna svépomocí za účasti malých firem, dobrovolníků a kamarádů.

Záměrem bylo postavit malý dům z přírodních materiálů, který bude nadstandardně izolovaný a uživatelsky příjemný. Investoři zároveň hledali místo, kde bude možné hospodařit a vybudovat malou farmu. Byl vybrán pozemek na samotě, vedený jako stavební parcela, protože zde kdysi stával statek. V zadání byl jeden dětský pokoj pro dvě děti. Majitelům se v domě dobře žilo a postupně se jim narodilo pět dětí. Dům byl sice plánován s možností jeho rozšíření, ale také vzhledem k omezeným možnostem odkupu pozemků v jeho okolí se rodina rozhodla dům prodat a postavit si jiný.

Konstrukčně je dům trámová dřevostavba založená na patkách. Sloupy a stropní trámy jsou z kulatiny. Vnější stěny jsou předsazené vně skeletu a jsou ze slaměných balíků.  Stěny byly oboustranně zpevněny jemnou svařovanou sítí 2x2cm a prošívány polypropylenovým provázkem. Zevnitř je na stěnách hliněná omítka z místního materiálu a zvenku Multibatová. Slaměné balíky jsou i ve střeše mezi krokvemi nastavenými fošnami, zezdola je krov zaklopen slámokrtonovými panely. V podlaze je sláma našlapaná mezi podlahové trámy, které jsou zaklopeny OSB deskami, jež sloužily jako hrubá podlaha.  Po zhotovení stěn a příček byla udělána čistá podlaha na latích, mezi kterými byla umístěna další dřevovláknitá izolace. Nevytápěné zádveří je také izolované dřevovláknitou izolací. Příčky jsou hliněné na dřevěném roštu a ze slámokartonových panelů.

Součástí domu je hospodářská budova, která slouží jako dílna, sklad a stáj. V průběhu stavby zde byly uskladněny balíky slámy a ostatní materiál.

Dům je vytápěn sporákem na dřevo o výkonu 9kW, jiný zdroj tepla v domě není. Za jasných zimních dní jsou významné tepelné zisky z oken na jih. Teplá voda je získávána ze solárního kolektoru a z tepelného výměníku za kamny, který je atypickým výrobkem z nerezu podle jinde odzkoušeného příkladu. V případě nutnosti je teplá voda v akumulační nádrži v patře dohřívána elektricky. Větrání je přirozené okny. Odpadní vody jsou čištěny v zemním filtru, přebytečná vyčištěná voda je vsakována na pozemku.

Během užívání domu se osvědčila malá tepelná ztráta a tepelné zisky z velkého francouzského okna na jih. Umístění nosné dřevěné konstrukce směrem dovniř usnadnilo zhotovení slaměných stěn, i když omezilo rozmístění nábytku a polic v domě.