Nízkonákladové domy, Jindřichovice pod Smrkem

Dne 12. května 2008 byla v Jindřichovicích pod Smrkem zahájena výstavba 7 rodinných nízkonákladových ekologických domů. Obec pro stavbu vyčlenila svůj pozemek, který rozdělila na 10 parcel o velikostech 3700 – 8000 m2. 

Smyslem výstavby bylo přilákat do Jindřichovic mladé perspektivní rodiny s dětmi a obyvatele, kteří budou pro obec přínosem svou profesí nebo vytvořením pracovních míst v rámci svého podnikání. Cílem obce tedy nebyl tolik zisk finanční, ale získání těchto obyvatel. Zájemců bylo velké množství a obec si mezi nimi vybírala.

Pro výstavbu každého domu byly určeny tyto podmínky:

> bude v souladu s venkovským prostorem

> použijí se materiály šetrné k životnímu prostředí

> travnatá střecha

> bude nízkoenergetický (úsporný ve spotřebě energií)

> bude alespoň částečně využívat obnovitelné zdroje energie (tepelné čerpadlo, sluneční kolektory, fotovoltaické panely, spalování biomasy, malou větrnou elektrárnu)

Výstavbě předcházela stavba prvního domu, který byl dokončen v roce 2006.

Záměrem bylo vyzkoušet způsob výstavby, odladit konstrukci domu a systém vytápění.

V této fázi jsem se k projektu dostal já a ve spolupráci s obcí jsme zvětšili plochu patra a upravili dispozice. Také konstrukčně došlo ke změnám v tloušťce izolace a ve skladbách.

Stavba je založena na základové desce. Konstrukčním systémem je fošnová dřevostavba, která je oboustranně opláštěná Ekopanely (slámokartonovými deskami), mezi nimiž je foukaná celulóza (recyklovaný papír).

Střecha je zaklopena prkny a pokryta asfaltovými pásy, na kterých je skladba zelené střechy o tloušťce 15 cm. Já té skladbě říkám „jindřichovická“: na asfaltových pásech je nopová folie, na které jsou drny o tloušťce asi 15cm z nedaleké louky. Střechy byly na po osazení drnů zalévány, někteří majitelé svoji střechu zalévají často, jiní vůbec. Někteří střechu sekají sekačkou, jiní na ní nechávají vlát metrovou trávu. 

Domy jsou vybaveny tepelnými čerpadly IVT Greenline C7Plus se zemním kolektorem. V přízemí je podlahové topení a v patře topná tělesa. Každý dům má komín s možností připojení kamen na dřevo. Teplá voda je ohřívána elektricky. Větrání je přirozené skrz okna. Domy mají vlastní studnu a tříkomorový septik se zemním filtrem na čištění splaškových vod.