Informační středisko Teplické skály

Informační středisko Teplické skály

Soutěžní návrh na „Informační středisko Teplické skály“, které mělo sloužit jako hlavní reprezentativní vstupní a informační objekt Teplických skal

Z průvodní zprávy:

Urbanistické a architektonické řešení

Inspirací pro podobu bylo samotné skalní město s věžemi, průchody a s vytesanými nikami po dávných stavbách. Hlavní budova je rozdělena do třech částí – věží, které jsou spojeny lávkami a schodištěm. Prosklené plochy po obvodu a ve střeše pouštějí mezi ně  dostatek světla, avšak uvnitř jsou pojaté spíše jako jeskyňky do nich vytesané. Na střeše jsou listnaté stromy, které stejně jako v přírodě pouštějí dolů zimní světlo a v létě stíní a udržují chládek.

Tvar budovy vyplňuje prostřední část pozemku, od sousedních objektů si udržuje odstup.

Hlavním vstupem se vstupuje do prostoru mezi věže, ze kterého je přístupná pokladna, obchod, úschovna batohů, info koutek s internetem a toalety. Po schodech nebo výtahem se jde do patra, kde je výstavní prostor, přednášková místnost, posezení, zázemí zaměstnanců, sklad a technická místnost. Dále se dá dostat na střechu terasou, kde je další možnost posezení a odpočinku.

Na stěně jedné z věží je navržena lezecká stěna a naproti vertikální zahrada zlepšující vnitřní klima.

Na severovýchodní straně budovy je samostatný vchod na toalety. Na vydlážděné ploše před ním je umístěné pítko. Celý objekt je možno obejít a vstoupit z vyšších míst do prostoru schodiště. Na západní straně jsou umístěny stojany na kola.

Před budovou je navržen chodník široký 3 metry a parkovací místa pro invalidy. Pruh mezi mostkem a vstupem je volný bez parkování.

Místo stávající vstupní budovy je navržena jen jednoduchá brána s turnikety a místem pro dozor. Na zbývající ploše je dětské hřiště s vodními prvky.

Technické řešení

Nosná část stavby je z monolitického betonu, stěny, stropy i schodiště.  Věže jsou po obvodu obloženy pískovcovými deskami z nedalekého božanovského lomu. V exteriéru jsou desky štípané, v interiéru řezané. Pod obkladem je z vnější strany vrstva tepelné izolace. Stěny uvnitř věří jsou z pohledového betonu. Příčky omítané s barevným nátěrem. Střecha je pochozí, s dřevěnou terasou. Tepelná izolace je v inverzní skladbě. Zasklení ploch je navrženo z izolačních skel jednotné šířky ale různých délek. Jeho nosná vnitřní konstrukce je ocelová. Ostatní okna jsou dřevěná. Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovými zárubněmi. Podlahy jsou z hlazeného betonu.